Poskytujeme připojení k internetu v Chebu a blízkém okolí.

Tarify pro bytové domy

Přípojka do bytu je realizována metalickým kabelem nebo optickou přípojkou AON/GPON. Připojení bytového domu do nadřazené infrastruktury je realizováno optickým kabelem nebo vysokorychlostním MW spojem. Koncovým bodem služby je příslušná účastnická zásuvka. Linka je symetrická – rychlost upload je stejná jako rychlost download.

Název tarifuMinimální (garantovaná) rychlostBěžně dostupná rychlost (95%)Maximální (inzerovaná) rychlostCena za měsíc včetně DPH
Optik135 Mbps45 Mbps50 Mbps300 Kč
Optik280 Mbps90 Mbps100 Mbps400 Kč
Optik3120 Mbps140 Mbps150 Mbps500 Kč

Bezdrátové tarify

Připojení je realizováno samostatným bezdrátovým spojem. Před instalací spoje provedeme bezplatně průzkum lokality a následně stanovíme optimální technologii. Koncovým bodem služby je ethernet port na přijímacím wifi zařízení. Linka je symetrická – rychlost upload je stejná jako rychlost download.

Název tarifuMinimální (garantovaná) rychlostBěžně dostupná rychlost (95%)Maximální (inzerovaná) rychlostCena za měsíc včetně DPH
Wifi110 Mbps15 Mbps20 Mbps300 Kč
Wifi215 Mbps25 Mbps30 Mbps400 Kč
Wifi325 Mbps30 Mbps40 Mbps500 Kč

Minimální rychlost

Minimální rychlost stahování a odesílání dat je závislá na agregačním poměru na fyzické vrstvě, minimálně však činí 40% z inzerované rychlosti. Minimální rychlost stahování i odesílání dat je taková, kterou dodavatel garantuje jako nejnižší v běžném provozu. Výjimky z běžného provozu tvoří nutné zásahy do infrastruktury ze strany dodavatele, jako jsou například nutné opravy a úpravy sítě. Dále tvoří výjimky veškeré zásahy vyšší moci, zásahy státní moci a zásahy a poruchy na straně dodavatelů, zejména dodavatelů elektrické energie.

Běžně dostupná rychlost

Běžná rychlost rychlost stahování i odesílání dat, je taková, která by měla být zákazníkovi dostupná minimálně po 60% celkového času poskytované služby. Tato rychlost je postačující pro běžné stahování a odesílání dat se zřetelem na smluvně vázanou rychlost.

Maximální a inzerovaná rychlost

Maximální rychlost je taková, která je dostupná zákazníkovi za ideálních podmínek, na výstupu koncového zařízení dodavatele ( typicky anténa nebo datová zásuvka ). Maximální rychlosti se shodují s inzerovanými.

Výše uvedené definice se vztahují pouze na pevnou síť v rozsahu od bodu předání služby koncovému uživateli po bod dodavatele konektivity. V případě stahování a odesílání dat jsou výše uvedené definice rychlostí platné pro každý směr samostatně. Při kontrole, zda nedochází k porušování smluvních podmínek, bude Úřad provádět měření na transportní vrstvě a bude postupovat dle svého metodického postupu „Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu (Metodický postup)“, který je zveřejněn na stránkách Úřadu.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý poklesvýkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ketřem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech,definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.

Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech,definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.

Definice platná od 1. 1. 2021