Kontaktní a fakturační adresa

BFB v.o.s. Cheb
Hradební 2
Cheb
350 02
IČ: 46886346
DIČ: CZ46886346
Zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. A 2410.

Tel.: +420 775 134 264
E-mail: info@bfb.cz

Bankovní spojení

Komerční banka: 8815470237/0100

Evidence firmy BFB v.o.s. Cheb v elektronických komunikacích

Služby přístupu k síti internet jsou provozovány na základě oprávnění ČTÚ, který podle § 14 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích vydal osvědčení č. 1522.

Všeobecné oprávnění

Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz ve formátu PDF platné od 1.1.2014 zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení ve formátu PDF zde.

Přenositelnost telefonního čísla

Informace k přenositelnosti telefonního čísla ke stažení ve formátu PDF zde.

Vzor smlouvy internet a voip

Vzor smlouvy internet a voip zde.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů ke stažení ve formátu PDF zde.

Typy rozhraní

Typy rozhraní ke stažení ve formátu PDF zde.